Stappenplan

Arbeidsvitaliteit is voor elke onderneming anders. Want nergens werken dezelfde mensen, van dezelfde leeftijd, met dezelfde achtergrond of fysiek gestel als in uw bedrijf. En geen ander bedrijf kent evenveel verzuim. Het versterken van arbeidsvitaliteit is heel persoonlijk en dus altijd maatwerk.

1. Behoeftebepaling

Het ontwikkelen van een vitaliteitsbeleid begint voor Doornbos Arbeid bij het bepalen wat uw organisatie nodig heeft. Dat doen we op basis van gegevens over bijvoorbeeld het aantal medewerkers, het soort werk, de leeftijdsopbouw, de verzuimcijfers en een gesprek met u als opdrachtgever.

2. Analyse en advies op maat

Op basis van de behoeften van uw organisatie maken we een gedegen analyse en een op uw organisatie toegesneden advies.

3. Try-out en werkplekonderzoek

Vervolgens starten we met een try-out: een spreekuur op uw locatie voor alle medewerkers. Zij kunnen van tevoren aangeven of ze interesse hebben en een afspraak inplannen. Tijdens deze try-out beoordelen we ook een aantal werkplekken op ergonomische verbeterpunten.

4. Advies over type en frequentie van de dienstverlening

Na de try-out stellen we een vitaliteitsadvies op met daarin zowel de wensen van uw organisatie als van uwmedewerkers. Is er begeleiding nodig bij het stoppen met roken? Hebben uw medewerkers baat bij lifestyle-coaching? Kan regelmatige fysiofitness de fitheid verbeteren? Dit advies vormt de basis van uw vitaliteitsbeleid. Het advies gaat vergezeld van een heldere kostenopgave.

5. Start dienstverlening

Zodra u hebt aangegeven welke vitaliteitsonderdelen u wilt invoeren in uw organisatie maken we afspraken over de precieze invulling. Daarna gaan we aan de slag!

6. Evaluatie

Op een van tevoren afgesproken moment zullen we de vitaliteitsdiensten evalueren. Dat doen we aan de hand van een enquête onder de deelnemers en een gesprek met u. De evaluatie kan aanleiding zijn om de aanpak aan te passen